CENOVNIK USLUGA AUTOBUSKOG PREVOZA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUGRADSKOM SAOBRAĆAJU

Relacija Udaljenost (km) Cena jedne karte (RSD)
Kikinda – Nakovo 10 170
Kikinda – Banatsko Veliko Selo 12 180
Kikinda – Novi Kozarci 18 190
Kikinda – Rusko Selo 14 180
Nakovo – Banatsko Veliko Selo 7 50
Nakovo – Novi Kozarci 13 70
Nakovo – Rusko Selo 17 70
Banatsko Veliko Selo – Novi Kozarci 6 50
Banatsko Veliko Selo – Rusko Selo 10 50
Novi Kozarci – Rusko Selo 4 30
Kikinda – Iđoš 14 180
Kikinda – Sajan 18 190
Iđoš – Sajan 4 40
Kikinda – Mokrin 14 180
Kikinda – Bašaid 23 190
Kikinda – Banatska Topola 23 190
Kikinda – Vincaid 18 90
Kikinda – IPP Banat 14 90
Bašaid – Banatska Topola 6 40
Bašaid – Vincaid 7 40
Gradski prevoz 50

Autoprevoz-znak