Uprava

Članovi nadzornog odbora

Stokić Branislav

Ivetić Radoslav

Vuković Tatjana

Direktor

Markovljev Dušan 0230/426647

 

 

Autoprevoz-znak