16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

Lični podaci Putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik је saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja , pri čеmu se nе mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i сеnа putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima .


Autoprevoz znak