Kikinda – Nakovo – Rusko selo

Režim održavanja : Radni dan, raspust

CENOVNIK

kikinda-nakovo-rusko selo 1

Režim održavanja : Subota, nedelja, državni praznik

kikinda-nakovo-rusko selo 2

Autoprevoz znak