Thessaloniki

Verovatno jedan od najlepših gradova u Grčkoj. Osnovao ga je Kasandros, pre više od 2300 godina. U posebne vrednosti grada spada širom sveta poznata Bela Kula, crkva Sv. Dimitrija i za nas veoma značajno srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Kao prestonica Severne Grčke, Solun je veoma zanimljiv za obilazak radi kupovine.Osnovali su ga Rimljani u IV veku pre naše ere.
Ime je dobio po Tesaloniki, sestri kralja Aleksandra Makedonskog.

Galerijev slavolik – Pili tu Galeriu

grcka_001

Nalazi se na bulevaru Egnacija. Sagradjen je u 305 godini pre hrista, u slavu trijumfa Cara nad Persijancima. Cela struktura se sastoji od 4 stuba i 2 manja na svakoj strani. Danas postoji samo deo spomenika i nema podataka u kom periodu i pod kojim uslovima je srušen ostatak.
Dva glavna stuba su pokrivena mermernim skulpturama, koje govore o ratovima Galerija protiv Persijanaca. Centralni luk je 9,7 metara dug i 12,5 metara visok a ostali 4.85 m i 6.5 m.
Crkva Rotunda
(crkva svetog Đorđa)
grcka_003
Okrugla gradjevina iz rimskog doba. U V veku postaje hram Svetog Georgija. Izvanredno lepi mozaici. U tursko doba bila je pretvorena u džamiju.
Bazilika svetog Dimitrija
grcka_004
Sagradjena je 412. godine, najlepša bazilika u Solunu. Postavljena je na 60 korintskih subova, ukrašena mozaicima i freskama iz čuvene makedonske škole. Na jednom mozaiku predstavljeni su Ćirilo i Metodije kao deca. Posebnu vrednost predstavlja kripta, pretvorena u poseban muzej.
Crkva svete Sofije
grcka_005
Bazilika sa kupolom iz VI veka, verovatno iz doba cara Justijana. Očuvani mozaici potiču iz VII, X i XI veka. Medju mozaicima u konhi dominira predstava Bogorodice. Freske u kupoli su iz XVI veka.
Spomenik Aleksandru Velikom
a23ff4c469b7ba3db6b071b466e94980

Bela Kula

grcka_007

Bela Kula napravljena kao utvrdjenje u XV veku. Kasnije se koristila kao stražarska postava za janičare i kao zatvor za zatvorenike osudjene na smrt.  Sagradjena je na mestu gde je nekad bila Vizantijska kula. Ova vizantijska kula je spajala istočni zid solunske tvrdjave koja je uništena 1866 godine.

Muzej u Beloj kuli sadrži kolekcije skulptura, fresaka, fragmenata mozaika sa poda i zidova, ikona, metalnog novca, zapisa, grnčarije, stakla i metalnih predmeta. Ulaz i stepenice su restaurirani.

Autoprevoz znak