JAVNO PREDUZEĆE AUTOPREVOZ KIKINDA
Đure Jakšića 2-6
23300 Kikinda
PIB: 100710055
MB: 08036446
TR: 165-5541-09; 170-3975-20
Autoprevoz Kikinda
Javna licitacija 15.12.2021.

Od ponedeljka, 06.09.2021. ponovo će saobraćati polazak:
10:00 Kikinda - Beograd
13:30 Beograd - Kikinda