Redukovani red vožnje

Na osnovu ukazane potrebe, vršimo korekciju redova vožnje u prigradskom i međugradskom saobraćaju sa primenom od 14.07.2014 godine. Ukida se međugradska linija Kikinda – Kanjiža sa polaskom iz Kikinde u 10:00h i povratkom iz Kanjiže 13:55h. Cene komercijalnih karata koje su koštale 90 din. a primenjivane su u vremenskom periodu od 6:00h do 14:00h, u prigradskom saobraćaju, povećavaju se na 120 din. sa primenom od 14.07.2014 godine.