Kikinda – Bašaid – Banatska Topola

Režim održavanja : Školska godina 2014

 CENOVNIK

kikinda-basaid-banatska topola 1

kikinda-basaid-banatska topola 2

Režim održavanja : Raspust

 

kikinda-basaid-banatska topola 3

Režim održavanja : Subota, nedelja, državni praznik

 

kikinda-basaid-banatska topola 4

Autoprevoz znak