STUDENTSKE KARTE U MEĐUGRADU SA 40% POPUSTA

Počev od 01.11.2011. godine kupovinu karata sa popustom studenti sa teritorije opštine Kikinda mogu ostrvariti isključivo uz posedovanje godišnje preplatne karte J.P.”AUTOPREVOZ”-a.
Izdavanje godišnjih pretplatnih karata (legitimacija zelene boje) za školsku 2014/2015 godinu počelo je 19.08.2014. godine.

studentska

PAKET SADRŽI 5(PET) POVRATNIH KARATA SA STANIČNOM USLUGOM
KOJE SE MOGU KORISTITI 90 DANA
PRAVO IMAJU SAMO STUDENTI SA PREBIVALIŠTEM U SO KIKINDA
cenovnik je u primeni od 19.08.2014. godine

Za izdavanje pretplatne godišnje karte potrebno Vam je:

1. Overen indeks za 2014/15 sa fotokopijom ili odgovarajuća potvrda sa fakulteta

2. Jedna fotografija

3. 200 dinara na ime troškova za izradu legitimacije

4. Lična karta na uvid

Godišnja pretplatna karta služiće Vam za identifikaciju u autobusu i kupovinu karata sa popustom od 40% na relacijama od mesta stanovanja do mesta studiranja.

Počev od 19.08.2014. godine, studenti sa teritorije opštine Kikinda, koji poseduju važeću godišnju pretplatnu kartu našeg preduzeća, mogu ostvariti popust u iznosu od 30% i na ostalim međugradskim relacijama koje pokriva J. P. „Autoprevoz“ Kikinda.

Zbog zloupotreba od strane putnika koji poseduju studentske karte (pojedinačne, povratne ili paket karata) obaveza je konduktera da utvrdi identitet putnika. Ukoliko student ne poseduje potrebna dokumenta, isti se tretira kao putnik bez karte.

Autoprevoz znak